ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ
ਅਜਨਬੀ ਅਜਨਬੀ

ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਅਜੀਬ

'ਦਿ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰਜ਼: ਚੈਪਟਰ 1' ਡੋਰਬੈਲ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ ਪੋਸਟਰ

ਡੋਰਬੈਲ ਕੈਮਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਕੈਪਚਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ...